Zámek v Kvasicích dlouhá léta sloužil jako domov důchodců. Od včerejška tam však sídlí domov se zvláštním režimem. Toto zařízení už ode dneška nahradí domov občanům starším padesáti let, kteří jsou chronicky duševně nemocní.

Domov v Kvasicích je jedním z prvních zařízení tohoto typu v České republice. Jeho zaměření si pochvaluje i radní Zlínského kraje Hana Příleská, která je odpovědná za sociální oblast.

„Služby budou určeny široké cílové skupině. Do ní spadají například osoby trpící duševními onemocněními nebo klienti se sníženou mírou soběstačnosti,“ řekla Příleská.

Opravy zámku a přilehlé hospodářské budovy začaly v říjnu 2006.

„Rekonstrukce byla místy velmi náročná, protože zámek je kulturní památkou a je zapsaný na Ústředním seznamu kulturních památek České republiky,“ uvedl mluvčí Zlínského kraje Patrik Kamas. Řemeslníci proto museli při práci respektovat řadu podmínek Národního památkového ústavu v Kroměříži.

Stomilionová rekonstrukce, jejímž investorem byl Zlínský kraj, přinesla mnohá překvapení.

„Byly zde objeveny části gotického hradu z přelomu 14. a 15. století, renesanční portály nebo barokní a rokoková výzdoba stěn,“ prozradil vedoucí domova Milivoj Novák. Stavbaři mnohé z historických prvků v interiéru budovy zachovali.

Slavnostního aktu se zúčastnila i hrabata z rodu Thun-Hohenstein, jimž zámek až do roku 1945 patřil.

Bratři při prohlídce vzpomínali na léta strávená v Kvasicích a nezmátla je ani přestavba. Jaroslav Thun-Hohenstein neomylně poznal svou ložnici i další pokoje, mezi nimi třeba i otcův salonek.

„Ten v něm někdy, když nechtěl být se svou ženou, trávíval i noci,“ prozradil s úsměvem šlechtic.

TEREZA VERBÍKOVÁ