„Marie Terezie je úspěšný projekt a jsem velmi rád, že se město na něm může podílet. Velkým přínosem pro nás nepochybně je zviditelnění Kroměříže jako turistické destinace,“ uvedl města starosta Jaroslav Němec.

Filmaři budou v Kroměříži zhruba týden mezi 26. dubnem až 7. květnem. Z toho na Velkém náměstí a v ulici Jánská stráví jeden až dva dny natáčecí dny. Vzhledem k rozsahu a náročnosti dobového filmu bude štáb s potřebnou technikou po tuto dobu omezovat parkování i pohyb občanů ve zmíněných lokalitách. Město také filmařům vyhradí parkovací místa v ulicích poblíž zámku či pomůže s odvozem odpadů.

„Věřím, že omezení spojená s natáčením budou pro občany Kroměříže snesitelná. A že výsledek v podobě povedeného filmu bude stát za to,“ dodal Němec.

Produkce filmu hodlá podobně jako při natáčeních dřívějších dílů minisérie, které měly premiéru v letech 2017 a 2019, využít komparzisty. Příležitost vidět se ve filmu tak budou mít i obyvatelé Kroměříže.

Projekt je historickou epopejí mapující životní osudy Marie Terezie, jedné z nejvýznamnějších postav novodobé Evropy, která po více než 40 let úspěšně vládla říši, jež zahrnovala území dnešních 12 evropských států. Minisérie vzniká v koprodukci tří veřejnoprávních televizí – české, rakouské a slovenské.