To vše v rámci Festivalu Rukodělného dílnování pořádaného Městským kulturním střediskem Holešov, a také tamním občanským spolkem Klub umění a řemesel.

„Festival je součástí projektu s názvem Návrat ke karpatským tradicím Slovenské a České Republiky,“ informovala za holešovský Klub umění a řemesel Lenka Bartošková.

Právě proto si návštěvníci mohli prohlédnout především práci umělců a řemeslníků ze sousedního Slovenska.

„Myšlenkou projektu je oživovat tradice a spolupráci po obou stranách kartpatského oblouku – na slovenské a české straně, kde je spousta společných, styčných bodů,“ vysvětlila Bartošková.

Projekt je podle ní z velké části financován Evropským fondem regionálního rozvoje, peníze plynou konkrétně z Programu přeshraniční spolupráce Slovenské a České Republiky. Svojí trochou do mlýna však přispěl také stát.

„Společně s MKS jsme zpracovali projekt na příhraniční spolupráci a dostali jsme dotaci dvě stě sedmdesát tisíc,“ doplnila členka Klubu umění a řemesel.

Peníze podle ní půjdou na nákup materiálu a vybavení potřebných k řemeslné a umělecké činnosti.