Které oblasti jsou na tom nejlépe? Ve Zlínském kraji žije podle statistiky z roku 2015 jenom 23 lidí nakažených virem HIV, 28 osob lze najít na Vysočině a pouhých 34 na Olomoucku. Nejvíce nakažených je tradičně v Praze, kde se léčí 595 pacientů. Špatně jsou na tom také střední Čechy se 141 nemocnými a jižní Morava se 129 nositeli viru.

Podle vedoucího Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS Vratislava Němečka překročil počet nově zjištěných nákaz infekcí HIV v listopadu loňských 266 případů. Ve statistice jsou zahrnuti čeští občané a cizinci s trvalým pobytem v Česku. Od roku 2003 počet nových případů neustále roste.

„Za těch 14 let je nárůst více než pětinásobný. V průběhu listopadu už byla překonána hranice loňských dat," řekl Němeček.

Podle vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Marie Nejedlé může být jedním z důvodů strmého nárůstu nově zjištěných nákaz infekcí HIV snižování rozpočtu na prevenci. Zatímco v roce 2005 šlo na tyto účely 28 milionů korun, v roce 2011 a několik dalších let to byly jen tři miliony.

VĚTŠÍ RIZIKO NÁKAZY MAJÍ SPÍŠE MUŽI

Zatímco počet zjištěných nákaz u žen zůstává stejný, dramaticky narůstá počet mužů, kteří se nakazí při pohlavním styku s jiným mužem. Letos to představuje asi 73 procent nových nakažených. V roce 2015 evidovala Všeobecná zdravotní pojišťovna 1167 pacientů a jen 261 pacientek, kterým proplácí léčbu. Ta je stále dražší.

V loňském roce za ni vydala Všeobecná zdravotní pojišťovna 258,5 milionu korun, zatímco v roce 2013 to bylo 213,8 milionu korun. Celkové náklady na zdravotní služby stouply za tři roky o 21 procent. Je to způsobeno především používáním moderních léků, které jsou sice nákladné, avšak účinnější.

„Infekce nemusí zkrátit život těm, kteří se zodpovědně léčí a mají kapku štěstí," poznamenal Ladislav Machala, vedoucí centra AIDS Nemocnice Na Bulovce. S virem HIV lze žít relativně dlouho. Teprve po pěti až deseti letech od přenosu nemoci klesne imunita nakaženého natolik, že u něj propukne nemoc označovaná jako AIDS syndrom selhání imunity. I proto byl čtvrtek 1. prosince vyhlášen Světovým dnem boje proti AIDS.

LENKA KRÁLOVÁ