„Cesta k tomu je ale zdlouhavá. Aktuálně se například podařilo dostat z bytu dlužníka, na něhož byla už v září 2019 podána žaloba na vyklizení bytu. Řízení bylo soudem pravomocně ukončeno až loni v listopadu, v lednu 2023 jsme podali návrh na exekuci, pod jejíž hrozbou dlužník teprve byt vyklidil. Za tuto dobu ale dluh na nájemném a službách narostl o více než 250 tisíc korun,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Podobně jako zmíněný dlužník postupují i někteří další neplatiči v městských bytech. Podle ředitele KTS Mariana Vítka dosahují závazky dvou největších dlužníků zhruba 260 tisíc korun a 180 tisíc korun. Dlužníků je zhruba 80, část z nich už v městských bytech nebydlí.

„Celkový dluh na nájemném činil ke konci minulému roku zhruba tři miliony korun, dalších asi 265 tisíc korun činí dluhy na službách spojených s užíváním bytu. KTS celkem podala na neplatiče nájemného téměř 60 žalob a na dlužníky nájemného je aktuálně vedeno pět desítek exekucí,“ poznamenal Vítek.

Hasiči v těchto mrazivých dnech trénovali záchranu tonoucího, který se propadl krustou ledu na rybníku v Loukově na Kroměřížsku.
Křup a praskl led. Hasiči na Kroměřížsku trénovali záchranu tonoucího

Podle místostarosty Holíka je s ohledem na délku trvání soudního řízení vystěhovávání dlužníků z městských bytů obtížné.

„Nájemné neplatí, ale bydlí a jejich dluh tak stále narůstá. Většinou se jedná o osoby, které nemají žádný majetek, a proto se dluh nepodaří vymoci. Dlužníci exekuční řízení navíc často záměrně protahují, a tak se i vyklizení bytu od neplatiče pro nás stává během na dlouhou trať,“ povzdechl si Holík.

„Kdo neplatí nájemné, v městském bytě bydlet nebude“

Město v minulosti už nechalo vyklidit některé byty exekučně. Většina dlužníků ale po nařízení exekuce opouští byty dobrovolně. Podle Holíka bude město v nekompromisním přístupu vůči neplatičům pokračovat.

Ilustrační foto.
Nedostatek zubařů v kraji? Liší se podle okresů

„Nájemné v městských bytech je ve srovnání s komerčním nájemným nízké. A kdo si toho neváží, nemá zde místo. Platí jednoduchá pravidla. Kdo neplatí nájemné, neplní si povinnosti, případně v domě nedodržuje pravidla slušného chování, v městském bytě bydlet nebude,“ doplnil Holík.

Kroměříž má nyní zhruba 500 bytů.

„Většina z nich je v takzvaných domech zvláštního určení pro soběstačné seniory a zdravotně postižené. Další byty jsou určené pro příjmově vymezené skupiny obyvatel, zbylé jsou vedeny jako městské byty. Do tohoto fondu nejsou započítány byty v domovech pro seniory, o které se stará příspěvková organizace města Sociální služby města Kroměříže,“ uzavřel mluvčí radnice Jan Vondrášek.