„Jedná se o úsek od obecního úřadu až po podnik Pilana. Dlouhý je zhruba tři sta padesát tři metrů,“ informoval starosta Zborovic Jaromír Kunc.

Nová dlažba nahradila starou, která už byla v nevyhovujícím stavu.

„Původní chodník byl postavený v sedmdesátých letech. Dlažbu jsme museli vytrhat a položit novou zámkovou. V novotě jsou i obrubníky po celé délce, včetně nástupů a výstupů z chodníku. Dlažba odpovídá i normám pro lidi s postižením zraku,“ podotkl zborovický starosta.

Sedm set sedmdesát tisíc korun, které do rekonstrukce obec investovala, uhradila ze svého rozpočtu.