Cestovatel Miroslav Zikmund vycházel ze zkušeností s mlékem, tuky a vejci

Zlínský cestovatel a spisovatel ing. Miroslav Zikmund původně studoval na Vysoké obchodní škole. „Má diplomová práce? Tu už jsem psal hodně dávno, více než před šedesáti lety. Za okupace, za protektorátu jsem pracoval jako referent Českomoravského svazu pro mléko, tuky a vejce. Z tohoto zaměstnání jsem vytěžil informace pro svou diplomovou práci, která byla zaměřena na zahraniční obchod,“ prozradil Deníku Zikmund.

Hvězdář má VŠ báňskou

Vedoucí Hvězdárny Vsetín ing. Martin Leskovjan vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě. „Tématem mé diplomové práce byl Automatizovaný systém meziskladu nakupovaných dílů pro státní podnik Zbrojovka Vsetín. Tuto práci ale ve zbrojovce nevyužili. Teď už pracuji v úplně jiné oblasti,“ usmál se Leskovjan.

Ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně PhDr. Zdeňka Friedlová naopak zůstala svému oboru věrná. „Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Karlovy univerzity v Praze, obor Knihovnictví. Moje diplomová práce z roku 1986 byla o informatické výchově dospělých uživatelů. Chtěla jsem, aby zlínské obuvnické firmy uměly lépe pracovat s informacemi,“ ohlédla se ředitelka do osmdesátých let.

Také ředitelka Gymnázia Kroměříž Mgr. Jana Polachová svůj obor neopustila. „Má diplomová práce měla název Skupinové vyučování v matematice. Na vysoké škole v Olomouci jsem zpracovala i další s názvem Hospitační činnost,“ doplnila Polachová.

Úzce specializované diplomové práce zpracovávali někteří regionální politici. Lídr zlínské ČSSD doc. Ing. Boris Popesko Phd. čerpal informace ze Slušovic. „Moje bakalářská práce byla o aplikaci kalkulace variabilních nákladů. Šlo o vyhodnocení ziskovosti plastových výrobků jedné slušovické potravinářské firmy. V diplomové práci jsem v tomto tématu pokračoval. Myslím, že obě práce měly praktický dopad. Firma z nich dodnes čerpá,“ uvedl zlínský zastupitel Popesko.

Zjišťoval, zda má draslík vliv na průduchy

RNDr. Bedřich Landsfeld ze zlínského hnutí M. O. R. za Morální Očistu Radnice studoval obecnou biologii. „Moje diplomová práce byla zaměřená na fyziologii rostlin. Její název byl Význam draslíku pro reakce průduchů izolované epidermis různých druhů rostlin s odlišnou stavbou průduchového komplexu. Navázal jsem na práce předchozích studentů a další studenti pak navázali na mou práci,“ představil Landsfeld své materiály.

Františk Silný z uherskohradiš ťského tanečního souboru Hradišťan zatím žádný titul nemá. „Studuji třetí ročník všeobecného lékařství v Brně, klasickou diplomovou práci tedy psát nebudu. Čekají mě ale šestery státnice,“ povzdychl si současný vysokoškolák.