Zájemci budou moci nahlédnout do činnosti zařízení, které se stará o děti s nařízenou ústavní výchovou i zdravotně postižené do šesti let věku. „Sejde se tu Klub absolventů Baťovy školy či bývalí pracovníci centra,“ uvedla pracovnice domova Eva Máčalová.

Budovu dokončenou v roce 1942 daroval krátce po druhé světové válce tehdejšímu Podpůrnému fondu pro péči o dítě bývalý starosta Zlína a blízký spolupracovník Tomáše a Jana Baťových Dominik Čipera. Následně se odstěhoval do Prahy a s rodinou emigroval do Kanady, kde působil v ústředí firmy Baťa.