„Centrální plochy sice jejich provozovatelé nechali opatřit krycími plachtami, ty jsou však často shrnuté mimo pískoviště. Na nezakrytých plochách se pak objevují kálející psi a kočky,“ poznamenal obyvatel uherskohradišťského sídliště Východ Martin Nesázel.

Zabezpečení hřišť vyhláška neřeší

Dobrý úmysl zákonodárců i hygieniků ale kazí nesvědomitost uživatelů pískovišť. Zabezpečení ploch totiž nedozoruje žádné nařízení ani vyhláška. „Zástupci města v několika posledních letech zrušili nevyužité plochy a ty zbylé zrekonstruovali podle nových bezpečnostních a hygienických norem. Kontrolu zakrytí pískovišť ale musí zajistit uživatelé pískovišť, potažmo zákonní zástupci ratolestí, které plochy s pískem využívají,“ vysvětlila Zuzana Krupičková z odboru životního prostředí uherskohradišťské radnice.

Prověrky hygieny závady neodhalily

Prověrky hygieniků v posledních měsících ale žádné závadné pískoviště neodhalily. V letošním roce zkontrolovali specialisté šest pískovišť v regionu. „Prověrky se týkaly tří ploch v Uherském Hradišti, Míkovicích, Boršicích u Blatnice a Bánově. Žádné závady jsme ale neshledali,“ podotkla pracovnice uherskohradišťského pracoviště Krajské hygienické stanice se sídlem ve Zlíně Ludmila Noščáková.

Loni se hygienici objevili rovněž na šesti oficiálních dětských hřištích. „Mikrobiologické a parazitologické prověrky a kontroly na výskyt olova skončily bez závad. Jisté ale je, že zabezpečit pískoviště před výskytem koček a psů je velmi obtížné. Jistou výhodu skýtají například oplocené plochy, ale i na ně se však především kočky dokáží dostat,“ připustila okresní hygienička Zdenka Skulová. Nevyloučila však, že kvalitu písku v hracích plochách rozhodně nelze podceňovat. Často totiž ukrývají nemoci, kterými trpí psi a jiná domácí zvířata. „Některá onemocnění psů a koček, například toxokaróza, jsou přenosná i na člověka. Klinicky se tyto nemoci výrazně neprojevují a většinou se na ně přijde náhodou, například při očních potížích dětí,“ varuje Skulová.

Hygienici musí také čas od času prošetřit stížnosti obyvatel obcí, týkající se čistoty hracích ploch. „Před několika lety jsme prověřovali stížnost jednoho z obyvatel Uherskohradišťska. Poukazoval na nesrovnalosti v provozu jednoho obecního hřiště, že je plocha zaneřáděna výkaly a podobně. Zjistili jsme ovšem, že se jeho upozornění nezakládalo na pravdě,“ připomněla hygienička.

Obnovu materiálu v městských pískovištích mají na starosti zaměstnanci společnosti HRATES (Hradišťské technické služby). „Výměnu písku provádíme na základě objednávky městského úřadu. V mnoha případech jej ale stačí jen doplnit, protože častým používáním pískoviště velká část písku z plochy zmizí,“ vysvětlil ředitel HRATESu Josef Krupa.