Mladí zoologové, ale také deskohráči o víkendu na zahradě TYMY a i v okolí svého bydliště sčítali jednotlivé druhy ptáků, které se objevily v okolí budek popřípadě za okny. Nejvíce se u krmítek objevovali vrabci domácí a vrabci polní, dále sýkorky koňadry, sýkorky modřinky, hrdličky zahradní. Děti viděly také kosa, straku, zvonka zeleného, poštolku a káně.

Hodinka, kterou děti strávily v přírodě sčítáním ptáků, pro ně byla velkým zážitkem. Děkujeme všem dětem, které se do této zajímavé akce zapojily.

Jarmila Vaclachová