Skupinka osmnácti dětí nejprve odjela do Hoštic, kde spisovatelka ráda pobývala u svého bratra Adolfa.

„V obci je dokonce pomník složený ze dvou částí z podstavce a busty. Na podstavci je reliéf znázorňující výjev z knihy Obecní dítě. Busta už nevypadá dobře, potřebovala by zrestaurovat, vyčistit," podotkla zdounecká knihovnice Ludmila Paličková.

Děti si například vyslechly historii hoštického zámku za druhé světové války, kdy na něm sídlil synovec spisovatelky František Dubský. Tam byl partyzány oddílu Olga zajat generálmajor von Müller a okresní hejtman Kobliszek.

Po odchodu partyzánů pak málem Hoštice stihl hrozný osud Lidic, muži už kopali hroby, ale díky hraběti a jeho dceři gestapáci od poprav upustili.

Správce zámku dětem ukázal místo, kde hraběnka psávala a připomněl, že se tam natáčely seriály Znamení koně či Četnické humoresky.

Z Hoštic výprava odjela do Zdislavic. Tamní zámek byl konečně po mnoha letech prodán novému majiteli, který nechal opravit plot, aby se ani do parku nikdo nedostal.

„Plánované posílání lístku po větru se tak nemohlo uskutečnit na stejném místě, odkud svá psaníčka posílala tímto způsobem samotná spisovatelka. Proto jsme vybrali místo na kopci nad hrobkou a posílali po větru její citáty," usmála se knihovnice.

Pak na děti čekala prohlídka zdislavické hrobky a kaple, z čehož měly největší zážitek: projít dolní hrobkou v úplné tmě. To se jim moc líbilo, některé šly i dvakrát.

„Zámek byl pěkný, hrobka také, ale bylo v ní dost chladno. Alespoň jsme se v tom vedru ochladili," usmíval se například Vojtěch Ferenc z Divok.

Ze Zdislavic se všichni přesunuli do zámku ve Zdounkách, kde je už čekala představitelka samotné hraběnky Marie von Ebner- -Eschenbachové. Jako za starých časů obdarovala děti sladkostmi a přiznala se i ke své největší neřesti: kouření doutníků.

Poté děti musely v zámeckém parku hledat lístečky se slovy a z těch pak složit citát spisovatelky. „Nebylo to jednoduché, nejprve se nenašly tři lístečky a složit citát pak také nebylo až tak jednoduché. Ale děti to nakonec zvládly, a tak si konečně mohly opéci špekáčky na ohništi, který připravil zámecký pán," dodala knihovnice.

Den si děti užily. „Těším se, že přespím na zámku. Určitě to bude zajímavé," netajil radost David Čičatka ze Zdounek. Před spaním ještě školáci zvládli stezku odvahy, vyslechli povídku Pěnkava a ráno po snídani obdrželi pamětní listy a barevnou fotografii Marie von Ebner-Eschenbach.