V sedmi třídách byly připraveny úkoly, které by měl každý budoucí školák hravě zvládnout: a tak si předškoláci procvičili počítání, plnili úkoly z geometrie, rozeznávali tvary základních písmen a učili se orientaci na interaktivní tabuli. Vyzkoušeli sezení v lavici i správné držení tužky, opravili popletenou pohádku.

Plnění jednotlivých úkolů doplňoval zvuk hudebních nástrojů, když si děti zkoušely rytmizaci říkadel a písniček. Za každý splněný úkol si předškoláci vysloužili razítko do okénka papírové školy a po splnění všech úkolů na ně čekala zasloužená odměna.

„Rádi bychom popřáli všem předškolákům, aby v den zápisu byli stejně úspěšní jako u zápisu nanečisto a svůj velký den si společně s rodiči náležitě užili," konstatoval za všechny vyučující prvních až třetích tříd ředitel školy Ivo Junášek.