Soutěžící dostali hned v úvodu od čerta kartičku s přáním, na které chybělo poslední slovo. Na každém z osmi stanovišť pak obdrželi za správně splněný úkol písmenko, ze kterého poskládali a nakreslili slovo, které jim vyšlo.

„Během putování soutěžící například hledali vodníkovy ztracené dušičky, v dračí slůji zachraňovali princeznu, babce kořenářce pomáhali sbírat koření a další,“ vysvětlila vedoucí mateřského centra Klubíčko, Pavlína Švecová. V maskách pohádkových bytostí se skrývali zaměstnanci a dobrovolníci z Klubíčka a také hokejisté brněnského klubu. „Na konci soutěže čekal na návštěvníky Mikuláš, který se dětí zeptal, zda zlobily. Pokud ne, im Anděl dal rolničku a pustí je do světa lidí,“ řekla Švecová.

Pořadatelé ze Sluníčka ocenili, že jim Arcibiskupský zámek umožnil být v Podzámecké zahradě v pozdní hodinu a také, že zhasli veškeré osvětlení, aby si návštěvníci mohli užít putování za Mikulášem se vším všudy. Většina dětí překonala svůj strach a byly z návštěvy nadšené.„Procházka byla pěkná, se strejdou jsme se moc nebáli. Úkoly se nám také líbily, akorát u kouzelníků nám nešla vytáhnout hůlka,“ řekli Deníku Patrik a Natálie Vrbíkovi z Kroměříže.

Jarmila Petříčková