„Nachystali jsme pro děti jedenáct stanovišť, kde plnily zajímavé disciplíny, například jízdu zručnosti na kole, nordic walking, zásady první pomoci nebo řešení dopravních křižovatek,“ vyjmenovala ředitelka střediska Jarmila Vaclachová.

Školáci si také mohli vyzkoušet, jak je náročné pohybovat se na invalidním vozíku.

„Ani letos nechyběla výtvarná disciplína, kde si každý tým namaloval svůj vagonek a děti tak společně vytvořily dlouhý veselý vlak,“ doplnila Vaclachová. 

Prvňáci 1. ročníku ZŠ Pavlovice u Přerova
Školy vítají každou pomoc, děkujeme Hostýnským papírnám
Ukliďme Česko v Holešově
Akce Ukliďme Česko zapustila kořeny i v Holešově