„Pozvali jsme sem děti z pátých tříd z kroměřížských základních škol, protože v loňském školním roce absolvovaly dopravní výchovu. Celkem je tu sedm stanovišť – dvě stanoviště jsou jízda zručnosti, dvě stanoviště první pomoci, další je BESIP práce s mapou, další jsme nazvali Kde se cítím bezpečně a poslední je reflexy a vybavení kola," přiblížila ředitelka Českého červeného kříže Alice Juračková.

Podotkla, že jim při akci kromě dobrovolníků Českého červeného kříže pomáhali jak studenti z holešovské policejní a kroměřížské zdravotní školy, tak pracovník BESIPu.

JANA PŘIKRYLOVÁ