Společně s indiány se konal také tábor Léto s tancem a Přírodovědné bádání. Děti byly rozděleny na tři indiánské kmeny Navahů, Dakotů a Siuxů, dále na jeden tým přírodovědců a dva oddíly tanečnic. Všechny kmeny bydlely v indiánské vesničce Čokan Nagi, kde nechybělo pravé teepee ani večerní táborové ohně.

Táborníky čekala návštěva několika zajímavých hostů, například setkání s lesákem, který dětem vyprávěl o lese a ekologii. O deštném pralese dětem povídal Aleš Hrbáček.

Na rukodělné dílně si děti vyrobily papír, pozorovaly také noční oblohu. Od Martina Budiše se naučily tančit country. Kromě toho si vyzkoušely bubnovat jako správní indiáni, naučili se jejich tance a písně, pobývaly v teepee a vařily v přírodě.

Vyvrcholením celého týdne byla páteční výprava k šamanovi, kam kromě indiánských týmů přišly také bledé tváře - oddíly tanečnic, které měly program zaměřený na taneční průpravu, a přírodovědců, kteří trávili čas pozorováním zvířat a sběrem léčivých bylin.

Na závěr tábora děti předvedly svým rodičům, co se na táboře naučily. Ukázaly jim pokřiky, rituální tance a zatančily společný Country tanec. Na děti ale ještě čeká potáborové setkání s indiány v září. (ex)

Zděchovský krpál
Bikeři z Kroměřížska Martin Klár a Libuše Prchalová vyhráli Zděchovský krpál