Svou základnu měli mladí sportovci v herně stolního tenisu v Holešově, odtud vyráželi za ostatními aktivitami.

"Celý týden se jim věnovali zkušení instruktoři bowlingu, golfu a stolního tenisu. Navíc si děti mohly vyzkoušet jiné sportovní aktivity, jako byl fotbal, vybíjená, házená, judo a lesní golf," popsala za středisko Martina Sigmundová.

Soutěživého ducha u dětí podpořilo rozdělení na dva týmy, které se celý týden ve sportovních dovednostech trumfovaly. (ex)

Holešovské SVČ TYMY pořádalo letní tábor Léto s robotikou.
Děti na táboře sestrojovaly rádio, detektor kovu i robota