„Pro některé rodiny dětí se zdravotním hendikepem je pravidelné dojíždění do školy značně problematické. V tom jim významně pomáhá právě spolek Korálky Kroměříž, který tuto službu zajišťuje, a umožňuje tak dětem nejen plnit pravidelnou školní docházku, ale také navazovat a prohlubovat sociální kontakty s kamarády a spolužáky. Jde o velmi záslužnou a potřebnou činnost, proto jsme se rozhodli ji finančně podpořit,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, která je zodpovědná za sociální oblast.

Barokní meč Jana z Rottalu. Rukojeť je ze stříbra, pochva z bukového dřeva, zjistili brněnští vědci.
Odborníci v holešovském muzeu přiblíží výzkum a restaurování Rottalova meče

Spolek pro tyto účely aktuálně využívá sedm let starý automobil, který má najeto přes 400 tisíc kilometrů. Pořízení nového auta vyjde na více než milion korun.

„Zbývající peníze zajistí spolek od sponzorů nebo od měst a obcí, na jejichž území mají děti trvalé bydliště,“ sdělila mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.