Projekt vyhlásilo ekologické sdružení Arnika a je součástí projektu, jehož cílem je prostřednictvím interaktivních webových stránek zpřístupnit informace o škodlivých látkách v předmětech každodenní potřeby. „Naši žáci si vybrali ke zpracování cvičnou školní kuchyňku. Kuchyň má navíc každý doma, takže si dokáže představit, co za chemikálie se zde mohou najít,“ přiblížila učitelka Jitka Vašinová, která má soutěž ve škole na starosti. Na internetové stránce si děti mohou prohlédnout takzvaný chemický dům, což je obrázek domu s informacemi o nebezpečných chemických látkách, které žáky denně ohrožují.

„Naše škola je také nositelem titulu Ekoškola. Znamená to, že pracujeme ekologicky, třídíme odpad a i paní uklízečky a paní kuchařky používají čistící prostředky šetrné k přírodě,“ prozradila ředitelka školy Blanka Moráčková.

Soutěž s ekologickou tematikou probíhá do konce listopadu. „Děti splnily dva úkoly. Nejdříve se zaměřily na vybavení místnosti, jaké předměty se tam nacházejí a jaké mohou obsahovat nebezpečné látky. Pak měly za úkol pátrat po alternativách k předmětům, obsahujícím toxické látky. Hledaly předměty, které jsou šetrnější k lidskému zdraví i k životnímu prostředí,“ uzavřela učitelka Vašinová.