Kromě zajímavých informací si tak děti upekly tradiční velikonoční jidáše, vyzkoušely masky zvířátek, potěžkaly dvoumetrový tatar, roztočily hrkače a připomněly si názvy dnů pašijového týdne. Velikonoční program pro mateřské školy a třídy prvního stupně je v muzeu připraven až do 17. dubna.

„Chceme především připomenout zvyky a obyčeje našich předků. V sobotu 12. dubna se tady navíc uskuteční velikonoční dílna pro malé i velké, kde budeme vytvářet velikonoční dekorace," dodala Kateřina Nováková z Muzea Kroměřížska.