„Největší položkou bylo vybudování dětského hřiště. Celé stálo čtyři sta sedmdesát tisíc, většinu peněz se nám však podařilo získat jako dotaci z ministerstva pro místní rozvoj,“ řekl starosta obce Petr Maňásek.

Dotace by nestačila, nakonec vše vyšlo

Částka, kterou musela obec na dofinancování hřiště najít v rozpočtu, byla přesto vysoká, celkem sto sedmdesát sedm tisíc korun.

„Do stavby hřiště pro děti se však zapojili občané Lechotic a dobrovolně odvedli práci za sto dvacet pět tisíc. Obec tím žila celých pět měsíců, od května až do října,“ pochválil Maňásek.

V květnu začala i oprava chodníku podél hlavní obecní komunikace, tyto práce během dvou měsíců spolykaly téměř čtyři sta tisíc.

„I zde jsme byli úspěšní s žádostí o dotaci. Kraj nám přidal více než dvě sta tisíc jako dotaci a kromě toho nám ještě sedmdesát tisíc půjčil jako návratnou finanční výpomoc,“ ujasnil starosta.

Jestliže letos v Lechoticích proinvestovali necelý milion korun, plány na rok 2010 jsou daleko odvážnější.

„Už víme, že jsme získali také dotaci na rekonstrukci prostor pro mladé hasiče a domovní čističku odpadních vod pro obecní úřad. Práce by měly začít v únoru. Celkové náklady jdou k milionu, ale z toho bude zhruba sedm set tisíc dílem z peněz Evropské unie a dílem z národních zdrojů,“ vysvětlil starosta Maňásek.

Další dotace jsou podány, v Lechoticích by tak měla být v budoucnu kompletně zrekonstruována hasičská zbrojnice, vzniknout multifunkční dům, sběrný dvůr či kompostárna.