Zatímco některá zařízení akci podpořila například vyvěšeným letákem na dveřích, jiné školy zrušily vyučování ten den úplně. V Hulíně se učitelé postarali alespoň o děti, pro které se rodičům nepodařilo sehnat hlídání. Třináct žáků strávilo dopoledne hraním v družině a na školním hřišti.