Doprovodný program Dne stromů v jejich podání obnášel kromě výroby maxibublin také příležitost namalovat si obrázky s přírodní a historickou tematikou a vystavit je v malé venkovní galerii hradu.

„Součástí programu byla i výstava výtvarných prací škol mikroregionu Holešovko na téma Naše ptactvo, do soutěže se zapojily přes tři stovky dětí,“ podotkla Barbora Winklerová z holešovského TyMy. Dodala, že když počasí dovolí, budou dětské práce na Lukově vystaveny až do konce června.

Den stromů? Nápad vznikl kdysi v USANápad slavit Den stromů vznikl už v polovině 19. století ve Spojených státech, konkrétně v Nebrasce. Tamější krajina byla přibližně před 150 lety popisována jako krajina „bez stromů“. Až jeden z prvních osadníků v této oblasti – J. Sterling Morton začal v okolí svého domu pěstovat různé druhy stromů, keřů a květin. Povoláním však nebyl zahradník, ale novinář a vydavatel prvních novin v tomto americkém státě. A právě noviny využil k tomu, aby vyzval své spoluobčany k následování jeho příkladu – k pěstování stromů. Vysvětlil jim, že stromy zastavují větrnou erozi půdy a poskytují stín před pálícím sluncem. Do Čech myšlenku přinesl „Svaz spolků okrašlovacích“ a poprvé se zde Den stromů masově slavil počátkem dubna roku 1906. Tradice, přerušená válkou a komunistickým režimem, byla znovu obnovena až v roce 2000. S nápadem na obnovu této tradice v ČR přišli bývalý ředitel Botanické zahrady Univerzity Karlovy, známý popularizátor stromů Václav Větvička.