Už před rokem se vlastník rozhodl stavbu kvůli zhoršujícímu se technického stavu odstranit. Budova je stará, konstrukčně nevyhovující a její obnova by znamenala investici ve výši mnoha milionů korun. Na počátku roku proto přerovská firma zahájila demolici.

„Momentálně vyklízíme podlahy, odstraňujeme staré trámy a desky. Postupujeme po jednotlivých patrech od střechy dolů. Až budou všechna patra zrušená a zústanou jen čtyři obvodové zdi, přijede bagr, který to všechno shodí," řekl včera Deníku přímo na místě stavební mistr .

Teprve až poté bude investor žádat o vyjádření k povolení stavby. „Záměr už s námi konzultoval. Víme, že tam bude multifunkční dům," potvrdil mluvčí kroměřížské radnice Pavel Zrna.

Podrobnosti o projektu ale sděluje pouze zástupce investora. „Novostavba bude stejně velká i vysoká jako ta stávající, s podzemními garážemi, mezonetovými byty a několika nebytovými prostorami v přízemí,"do­dal Zrna.

Bouraný dům sice leží v památkové zóně, sám ale chráněn není. Radnice předpokládá, že se nebude jednat o kopii současného objektu.

„Považujeme za přínosné, že návrh není replikou stávající budovy, ale moderní stavbou, která může Hanácké náměstí oživit," řekla Deníku už dříve kroměřížská starostka Daniela Hebnarová.

V současné době investoři projednávájí architektonickou studii. Plánován je i vznik nových pracovních míst v komerčních prostorách.

Investorská firma zatím nabízí jen obecnější informace o projektu. „Bude se jednat o bytový dům s komerčními prostorami v přízemí. Objemově bude odpovídat předchozí budově, budou zachovány i charakteristické tři věže, ovšem bude se jednat o moderní budovu s citlivým architektonickým pojetím," uvedla Zita Konupčíková z PMS Reality.

JAK ŠEL ČAS S ARMÁDNÍ BUDOVOU

Bývalou budovu Posádkového domu armády (PDA) 
na Hanáckém náměstí získalo město Kroměříž do svého 
majetku po odchodu armády bezúplatným převodem 
v roce 2005 stejně jako celý areál Žižkových kasáren.

V červenci a srpnu téhož 
roku zastupitelé zveřejnili 
záměr prodeje za cenu, která nebude nižší než devět milionů korun, v říjnu byla cena snížena na sedm milionů a na jednání zastupitelstva v listopadu 2005 byl zveřejněn záměr prodeje 
za cenu ne nižší než pět milionů.

***
V prosinci 2005 bylo vyhlášeno výběrové řízení. Přihlásili se tři zájemci, z nichž nejvyšší nabídku ve výši 7 600 000 Kč podala společnost PMS Reality a. s., která také budovu získala.

Zdroj: MÚ Kroměříž