Dodal, že v dalších letech by měly opravy pokračovat na dalších stranách budovy, také bude třeba zrekonstruovat most nebo vstupní portál, který je ve velmi špatném stavu. Právě na opravu portálu už má holešovská radnice připraveny potřebné podklady. „V letošním roce ale došlo také na rekonstrukci zámecké zahrady. V alejích už jsme provedli potřebné ořezy a teď po skončení nasmlouvaných akcí je v plánu i výmena plochy před zámkem a na podzim pak dosazení zeleně," dodal starosta. Město zámek koupilo před deseti lety a hned v roce 2005 se začalo s drobnými záchrannými pracemi, základní údržbou zahrady a statickým zajištěním objektu. Od roku 2006 pak opravy zámku probíhají programově.