První úsek R 49 zahrnuje část z Hulína do Fryštáku, tedy trasu od dálnice D1 po přivadeč do Zlína.

Rychlostní silnice se výhledově stane komunikací směřující na Slovensko, velký význam bude ovšem mít otevření této komunikace především pro Zlínský kraj.

„Na mimoúrovňové křižovatce u Hulína se setkávají tahy D1, R49 a R55. Bude se jednat o klíčový dopravní uzel na střední Moravě,“ konstatoval generální ředitel ŘSD Alfred Brunclík.

Rychlostní silnice R49 povede od Hulína východním směrem k Fryštáku, Slušovicím, Vizovicím a ke státní hranici se Slovenskem. Na slovenském území pokračuje jako R6 k Púchovu, kde se napojuje na slovenskou dálnici D1.

Stávající silniční síť v kraji nevyhovuje podle silničářů současným přepravním potřebám regionu.

„Účelem stavby je proto vybudování kapacitní komunikace, která umožní převést hustou silniční dopravu z komunikací vedených Zlínem, Otrokovicemi, Holešovem i Hulínem a dalšími obcemi na nově navrhovanou kapacitní komunikaci R49. Tím dojde ke zvýšení bezpečnosti a komfortu dopravy s příznivým vlivem na životní prostředí,“ dodal Brunclík.

Úsek rychlostní silnice R49 z Hulína do Fryštáku by měl být podle něj uveden do provozu v říjnu 2011.