Další výjezd čeká na dokončení průmyslové zóny v Holešově. Dvě ramena však mají tvořit napojení rychlostní komunikace R 49, a ta zůstanou zaslepena nejméně do roku 2012. „Výstavba této komunikace má být hrazena ze státního rozpočtu. Kvůli dramatickým škrtům, vynuceným světovou ekonomickou krizí, však musela být pozastavena,“ potvrdil mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka.