Mohou totiž využít služeb kontaktních míst Czech POINT. Vletošním roce jich na Kroměřížsku funguje už dvanáct a další prý brzy přibudou.

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál neboli Czech POINT je projektem, který má lidem zjednodušit komunikaci súřady. Jeho cílem je poskytnout občanům výpisy zcentrálních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by museli navštívit několik úřadů státní správy.

„Jedná se ovýpisy zkatastru nemovitostí, zobchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku a od letošního roku přibyla možnost žádat iovýpis zrejstříku trestů,“ informovala mluvčí projektu Jana Malíková.

Místa, která mají lidem zjednodušit styk súřady, vzniknou brzy ivdalších obcích

Od letošního ledna vsíti Czech POINT pracuje na území Kroměřížska celkem dvanáct kontaktních míst sídlících na městských a obecních úřadech.

Konkrétně jde oBařice-Velké Těšany, Bystřici pod Hostýnem, Holešov, Hulín, Chropyni, Chvalčov, Koryčany, Kostelec uHolešova, Morkovice-Slížany, Rajnochovice, Zborovice a Zdounky.

Po víkendu přijde na řadu také Kroměříž

„Čtvrtého února otevřeme pracoviště Czech POINT také vKroměříži, a to hned na dvou místech vcentu města,“ prozradil mluvčí kroměřížské radnice PavelZrna.

Provoz služby zkoušejí od nového roku například vChropyni. „Protože jsme malé město, máme agendu rozdělenou mezi několik pracovníků a oddělení,“ řekl tajemník Chropyně Jaroslav Kotula. Podle něj mají příchozí největší zájem oověřené výpisy zrejstříku trestů.

Čtyři druhy výstupů Czech POINT poskytuje lidem za příslušný poplatek stanovený zákonem.

Základní údaje si najděte předem

„Než zájemce zavítá na pracoviště, musí znát základní údaje osubjektu, ke kterému chce dokument. Služba není určená knahlížení do registrů, ale kvystavení výstupu zpříslušného registru. Czech POINT jen stvrzuje doložkou, že informace jsou pravdivé,“ vysvětlil správce pracoviště vChropyni TomášBuksa.

Za úplný výpis listu vlastnictví, ze živnostenského či obchodního rejstříku žadatel zaplatí sto korun za první stranu dokumentu a padesát korun za každou další. Na padesát korun jej přijde výpis zrejstříku trestů.

Ministerstvo vnitra vkonečné fázi projektu počítá stím, že by občané mohli své záležitosti vyřizovat izdomova prostřednictvím internetu.

Ke 20.lednu 2008se do projektu Czech POINT aktivně zapojilo již 837městských a obecníchúřadů.