Tamní zastupitelé reagovali na stále se zvyšující zájem o cykloturismus a do vyznačení tras určených pro jízdu na kole, investovali v uplynulých letech desítky tisíc korun. „Například v ulici Březinova vyznačení speciálního pruhu pro cyklisty přišlo město na více než třicet tisíc,“ podotkl mluvčí kroměřížské radnice Pavel Zrna.

V uplynulých třech letech se podařilo zastupitelům zrealizovat dvoukilometrovou spojku mezi místní částí Hradisko a obcí Bezměrov a dvě stě padesát metrů dlouho cyklostezku v ulici Kostnická.

Na radnici nezapomněli ani na historickou část města. „Od loňska mají cyklisté vodorovným i svislým značením zajištěný pohodlný a bezpečný průjezd historickým centrem. Projekt spočíval v úplném zprůjezdnění dosud jednosměrné části pěší zóny v ulici Vodní,“nastínil mluvčí.

Z ní můžou cyklisté odbočit do ulice Ztracená, odkud se přes Sněmovní náměstí a ulici Na kopečku dostanou až k areálu Bajda. „Náklady na vyznačení této trasy pro cyklisty dosáhly částky šedesát pět tisíc korun,“ připomněl Zrna.

Protože součástí cykloturismu by měla být i místa určená k odpočinku či případnému přenocování, zasadila se kroměřížská radnice o obnovení kempu pro cyklisty v areálu Pionýrské louky za Podzámeckou zahradou. „Jde o jediný kemp, jehož služby můžou cyklisté při své návštěvě města využít. Navíc ve spolupráci s Českými drahami se zastupitelům podařilo zprovoznit v budově nádraží novou půjčovnu jízdních kol,“ poznamenal mluvčí radnice.

V současné době je pro město jednou z priorit stavba úseku cyklostezky Trávnické zahrádky – Kvasice v délce osmi kilometrů. „Bude součástí Moravské cyklotrasy napojené na evropskou cyklistickou síť Euro Velo, která vede od Baltu k Jadranu,“ vysvětlil Zrna.

Cyklostezka z Kroměříže do Kvasic bude realizována kolem řeky Moravy. „Na našem katastru povede od splavu do lipové aleje kolem fotbalového hřiště až po sportovní areál. Zde zatím bude náš úsek, na který poukazujeme finanční prostředky, končit,“ uvedla místostarostka Kvasic Božena Konečná.

Navržená trasa podle ní využívá v celé délce protipovodňové hráze řeky Moravy. „Obec Kvasice ji bude spolufinancovat částkou téměř milion čtyři sta tisíc korun, která bude rozvržena do tří ročních splátek. Další část cyklostezky, která má vést po levém břehu Moravy ve směru toku, zatím není dořešena,“ poznamenala místostarostka.

Kvasický úsek cyklostezky je jeden z nejdelších a také finančně nejnáročnějších. „Protože cyklostezka na levém břehu Moravy není pro obec přínosem, jednáme se zastupiteli o pravobřežní variantě, která je také zanesena v Územním plánu obce,“ informovala Konečná.

Dodala, že by se jednalo o napojení cyklostezky na cyklotrasu vedoucí kolem zámku a přes střed obce směrem na pravý břeh Moravy. „Tato trasa by byla pro občany Kvasic, kteří dojíždějí do zaměstnání do Otrokovic velkým přínosem, protože zatím využívají cestu směrem na Bělov, která je velmi úzká a tím i nebezpečná,“ zhodnotila místostarostka­.