V příštím roce se mají budovat další části tras pro kolaře podél Bečvy na Valašsku i v okolí Baťova kanálu na Uherskohradišťsku, Zlínsku a Kroměřížsku. Je navíc reálná šance, že se úseky některých z nich stanou i součástí evropské sítě, trasy Euro Velo 9.

V současné době je cyklistům k dispozici Moravská stezka. Ta vede z Jeseníků přes Kroměřížsko a Uherskohradišťsko do Mikulova. Průjezdná je nyní i Beskydsko-karpatská magistrála z Českého Těšína přes Valaško a Zlínsko do Břeclavi.

Aby se stal Zlínský kraj oblíbeným výletním místem milovníků kol, je třeba dobudovat cyklostezku podél Baťova kanálu z Uherského Ostrohu do Kroměříže a cyklostezku podél Bečvy z Velkých Karlovic do Valašského Meziříčí. Spojnicí mezi nimi bude plánovaná trasa pro cyklisty z Otrokovic do Vizovic.

Část tras pro kolaře přitom budou tvořit cyklostezky, část cyklotrasy. Cyklostezka je komunikace čtvrté třídy, na níž je zákaz vjezdu motorových vozidel a je udržována zpravidla obcí. Cyklotrasa je silnice s dopravním značením a většinou vede po bezpečných, málo frekventovaných komunikacích.

2010: trasa podél Baťova kanálu bude téměř hotová

Cyklostezka vedoucí v okolí Baťova kanálu má být necelých 40 kilometrů dlouhá. Hotová je již trasa mezi Babicemi a Nedakonicemi v délce 18 kilometrů.

„Začátkem příštího roku začneme stavět další úseky, na něž už mají jednotlivé obce přislíbené dotace,“ potvrdil projektový manažer Jiří Durďák ze Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě.

Dodal, že budovat se mají konkrétně úseky mezi Kroměříží a Kvasicemi a dílčí trasy od Otrokovic po Babice. „Všechny mají být hotovy na jaře 2010,“ objasnil Durďák.

V Bělově povede po levém břehu Moravy

Ke kompletní trase podél Baťova kanálu potom zbývá jen dokončit cyklostezku z Kvasic do Otrokovic přes Bělov. Dlouho se řešilo, podél kterého břehu řeky Moravy vlastně povede.

„Na pravém to není možné z důvodu ochranných pásem a případného budování protipovodňové ochrany. Vedení cyklostezky na levém břehu bylo odsouhlaseno až letos a žádat o evropské peníze můžeme tedy až příští rok,“ vysvětlil projektant Durďák. Tento úsek by se tak podle něj začal stavět až v roce 2010 a byl hotový v roce 2011.

O prodloužení cyklostezky se uvažuje také ve Starém Městě, kde nyní vede centrem značená cyklotrasa. Zajistila by tak bezpečné a mimoúrovňové křížení s komunikací I. třídy E50.

V plánu je také po roce 2011 napojit na páteřní cyklostezku jednotlivé regionální, například ze Střížovic, Tlumačova, Huštěnovic či Kunovic.

Kompletní cyklostezka Kroměříž – Uherský Ostroh se potom z jižní strany napojí na jihomoravskou Veselí nad Moravou – Hodonín, na severu potom na Moravskou stezku směrem do Jeseníků.

Vsetínsko napojí cyklostezka do Vizovic

Trasa podél Baťova kanálu se má v budoucnu propojit také s Valašskem. Pojítkem má být cyklostezka z Otrokovic do Vizovic, která je zatím hotová pouze částečně. Aby se ji podařilo dokončit kompletně, je potřeba dořešit majetkové vztahy u pozemků v začleněných obcích a změnit územní plán.

„Je to nezbytnou podmínkou k tomu, aby obce mohli připravit žádost o peníze z evropských fondů,“ sdělil předseda Regionu Zlínsko Ondřej Kapusta, který výstavbu koordinuje.

Zatím se podle něj předběžně rýsuje, že by se mohly záležitosti vyřešit během příštího roku a v roce 2010 tak žádat o dotace. „Pokud všechno půjde dobře, za tři nebo čtyři roky by mohla být cyklostezka kompletně hotová,“ přiblížil Kapusta.

Stezka podél Bečvy bude hotová v 2011

Otrokovicko-vizovická cyklostezka se ve Vizovicích spojí s Beskydsko-karpatskou magistrálou. Ta pokračuje směrem na Vsetín a střetne se s plánovanou asi šedesátikilome­trovou cyklostezkou Bečva z Velkých Karlovic do Valašského Meziříčí. Obce a sdružení na Valašku získaly letos více než 200 milionů na rozvoj cyklistické dopravy z EU.

„Ve Velkých Karlovicích začneme příští rok stavět šestikilometrový úsek, který napojíme na již dokončené místní dílčí trasy. Budovat se chystáme i cyklostezky v Karolince a Novém Hrozenkově,“ upřesnil manažer a koordinátor Sdružení Valašsko – Horní Vsacko Roman Kalabus.

Cestu z Halenkova do Hovězího lemují už nyní cyklotrasy. Ty mají být podle Kalabuse upraveny zákazem vjezdu pro motorová vozidla, s výjimkou vlastníků tamních domů a pozemků.

„Směrem do Janové bude potom vybudována také nová cyklostezka dlouhá asi 2,5 kilometrů. Nyní je v tomto úseku úzká a nepříliš bezpečná cesta pro motoristy i kolaře. Jedná se o nejproblémovější úsek celé trasy,“ zdůraznil manažer Kalabus. Z Janové do Vsetína je potom cyklostezka už hotová, napříč Vsetínem také.

Dodal, že za dva roky však nelze zatím počítat s trasou pro cyklisty ze Vsetína do Valašského Meziříčí. Nyní se v tomto úseku totiž staví rychlostní komunikace I/57. Její část do obce Bystřička má být vybudována do konce roku 2012. Podél její budoucí trasy jsou místní cesty sloužící prozatím k přepravě materiálu a strojové techniky.

„Ty máme v plánu v budoucnu využít právě pro cyklostezku ze Vsetína do Valašského Meziříčí. O peníze z EU však můžeme žádat případně v příštím roce,“ doplnil manažer.

Průtah samotným Valašských Meziříčím by měl být prý dokončen ale už za dva roky. „Jakmile bude hotový, může se výhledově napojit na trasu směr Hranice na Moravě a dál na Rožnovsko,“ objasnil Kalabus.

Kraj bude možná i součástí evropské sítě

Zlínský kraj je také zapojen do projektu Evropské cyklistické federace Euro Velo. Jde o síť cyklostezek s délkou asi 66 tisíc kilometrů, protínající napříč celou Evropu.

Českou republikou procházejí tři trasy, z nichž jedna Euro Velo 9 spojující Krakov – Morava – Vídeň, od Baltu po Jadran, vede i Zlínským krajem. Trasy EuroVelo jsou vedeny především po existujících či plánovaných cyklotrasách.

„Ve skutečnosti je průjezdná trasa už nyní, v budoucnu však bude zřejmě z velké části v souběhu kopírovat cyklostezku podél Baťova kanálu, cyklostezku Bečvu a Jantarovou stezku směrem na Olomouc. Definitivní vedení Euro Velo 9 by mělo být stanoveno dohodou krajských úřadů,“ objasnil Juraj Flamik ze zaštiťující Nadace Partnerství.

Dodal, že nezbytné potom bude trasu vyznačit, na což bude potřeba sehnat finance. „Euro Velo se však ještě může stát vážným tématem debat mezi Jihomoravským, Zlínským a Olomouckým krajem. Pravděpodobně každý z nich bude chtít mít tuto prestižní evropskou trasu na svém území,“ podotkl Flamik.