„Po několikaletém úsilí se podařilo získat všechny dotčené pozemky, bylo to podmínkou ke zpracování dokumentace. Chceme také žádat o dotaci. Předpokládáme, že cyklostezka vyjde na tři miliony a chtěli bychom ji zrealizovat do konce příštího roku," potvrdil starosta obce Rudolf Solař.

Během příštího roku by obec také ráda obnovila tamní rybník, k dalším akcím bude patřit odkanalizování poslední části obce, konkrétně domů pod hlavní silnicí v trase od obecního úřadu po areál bývalého JZD.

„Rádi bychom i tuto stavbu uskutečnili v příštím roce," dodal starosta. V současné době v Přílepích pracují také na dokumentaci k výstavbě chodníků podél hlavní cesty od horní autobusové zastávky po přehradu. „Dotáhli jsme požadavky majitelů dotčených a sousedních pozemků. V příštím roce proběhne veřejná soutěž na zhotovitele a podáme žádost o dotaci," dodal starosta. (zed)