Trasa by měla být součástí evropské cyklistické sítě Euro Velo, která vede od Baltu kJadranu. Její projekt je těsně před dokončením.

„Nejpozději do 28.února je třeba jej zaslat společně sžádodostí odotace zRegionálního operačního programu příslušným pracovníkům Úřadu regionální rady do Zlína,“ podotkl mluvčí kroměřížské radnice PavelZrna.

Podle vyjádření starosty Kvasic Lubomíra Musila mají zastupitelé tamního úřadu zatím vrukou návrh smlouvy opartnerství mezi Kroměříží, Střížovicemi (jejichž katastrem cyklostezka také povede) a Kvasicemi.

„Smlouva mimo jiné řeší ifinanční vypořádání při realizaci cyklostezky. Vše je vkompetenci města Kroměříže a zastupitelé Kvasic se zavazují ktomu, že uhradí patnáct procent zčástky, která pokryje náklady za cyklostezku na úseku obce,“ objasnilMusil.

Vpraxi to znamená, že celková částka činí bezmála pětačtyřicet milionů korun, úsek vKvasicích pak bude stát necelých devět milionů. Zobecní pokladny tedy radní uhradí 1336000korun.

První část cyklostezky povede od splavu na řece Moravě přes potok Kotojedku, na kterém kvůli ní vznikne nový dřevěný most, až po fotbalové hřiště. Přímo přes obec by pak měla vést cyklotrasa.

„Rozdíl je vtom, že na silnici bude vyznačena jen pruhem, zatímco cyklostezka musí být oddělená od vozovky například vyvýšením,“ upřesnila kvasická místostarostka Božena Konečná.

„Pokud zlínský úřad schválí přidělení peněz na tuto akci, sbudováním cyklostezky by se mělo začít na konci letošního roku, maximálně na začátku roku příštího,“ doufá starosta Musil.