Samotní cyklisté takový záměr velehradské radnice vítají. „Asfaltový povrch cyklostezky končí u autokempingu za Velehradem. Ten, kdo chce na kole pokračovat za poznáním krás chřibských lesů kolem Salaše, musí pokračovat tři kilometry po úzké silnici, klikatící se lesem. Na ní je zejména od jara do podzimu hustý automobilový provoz, v němž se cyklista nemůže cítit bezpečně,“ smutně konstatovali manželé Václavíkovi ze Starého Města.

Prodloužení trasy zvýší bezpečnost

S jejich názorem se ztotožnili také Marie a Stanislav Daňkovi ze Salaše, kteří si často na bicyklech směrem k Velehradu nebo až ke Starému Městu vyjedou.

„Prodloužení stávající cyklostezky, vedoucí ze Starého Města přes Velehrad až na Salaš, jistě zvýší nejen bezpečnost cyklistů, zejména těch starších, ale i atraktivitu mikroregionu Buchlov,“ shodli se Daňkovi.

Zastupitelstva obcí hodlají spojit s poutním místem osadu u Velehradu

S ohledem na velký zájem občanů i turistů o prodloužení cyklostezky nechala velehradská radnice zpracovat projekt pro územní rozhodnutí v úseku autokemping Velehrad – Salaš.

„Stezka by měla vést údolím Salašského potoka a má protínat pozemky soukromých vlastníků. Nezbytnou část pozemků pro vybudování cyklostezky musíme od nich vykoupit. V současné době sepisujeme s majiteli parcel smlouvy o smlouvách budoucích. Po uzavření smluv o výkupu části pozemků a schválení územního rozhodnutí vyřídíme stavební povolení a přes Státní fond dopravní infrastruktury požádáme o dotaci,“ naznačil starosta Velehradu Stanislav Gregůrek.

Stavba projektu by mohla začít už v příštím roce

S prodloužením cyklostezky o tři kilometry by se podle jeho slov mělo začít v příštím roce. Na financování cyklostezky, která propojí Velehrad se Salaší, se budou kromě dotace finančně podílet obě obce.

„Kupní smlouva s majiteli parcel může být uzavřena až po realizaci stavby a vyhotovení geometrického plánu, který přesně určí část pozemku, dotčeného stavbou cyklostezky,“ doplnila účetní radnice Jitka Háblová.
Velehradský starosta odhaduje, že nový úsek cyklostezky si vyžádá bezmála deset milionů korun.

„Stezka skončí na dolním okraji Salaše, kde vyústí na státní silnici. Z ní bude možné odbočit po lesní cestě na Bunč, nebo projet obcí a z jejího konce se vydat kolem Památníku padlých salašských hrdinů k Tománkově hájovně,“ prozradil Gregůrek.