Cyklostezka je uzavřená už od konce listopadu. Zdravotně závadné a nebezpečné stromy poblíž stezky kácí správce porostu Lesní správa Buchlovice. Kácení začalo už v roce 2018. Stromy jsou většinou napadené houbovými chorobami, které způsobují vývraty stromů. Kolem cyklostezky lesníci vytvoří pruh, v němž by nerostly žádné vysoké stromy, tudíž by zaniklo potenciální nebezpečí pro chodce a cyklisty.