„Těžba stejně jako loni probíhá již po cyklistické sezoně. Občanům se přesto za omezení omlouváme,“ uvedl starosta Kroměříže Jaroslav Němec.

Radnice nechala uzavřít cyklostezku z Trávnických zahrádek do Kvasic poprvé loni na konci ledna, otevřela ji na začátku dubna. Na přelomu srpna a září byla kvůli kácení nebezpečných stromů opět na několik dnů uzavřena. Další kácení stromů zde probíhalo loni na podzim. Správcem porostu kolem cyklostezky jsou zmíněné Lesy ČR.

„Lesy ČR momentálně kácí stromy v části Kroměříže Trávník. Nyní potřebuje Lesní správa Buchlovice odtěžit i zdravotně závadné a nebezpečné stromy v blízkosti cyklostezky,“ řekl vedoucí radničního odboru služeb Lambert Hanzal, který dodal, že se většinou jedná o stromy napadené houbovými chorobami způsobujícími vývraty stromů.

Podle Hanzala by kolem cyklostezky měl být vytvořen pruh, ve kterém by nerostly vysoké stromy, které by potenciálně ohrožovaly cyklisty a chodce.