„Vyplývá to z usnesení rady města, která jej nedávno schválila na návrh dopravní komise. Opatření by mělo být realizováno do konce listopadu letošního roku, pravděpodobně v návaznosti na ukončení stavebních prací souvisejících s rekonstrukcí povrchu ulice,“ uvedl ve svém prohlášení spolek.

ZPŘÍSNĚNÉ PODMÍNKY

Radnice však tuto informaci kategoricky odmítá a říká, že v současnosti se zákazem vjezdu do jedné z nejrušnějších ulic v centru města nepočítá. Potvrzuje to radniční mluvčí Jan Vondrášek.

„Na základě četných připomínek občanů město zvažovalo zákaz průjezdu cyklistů ve Vodní ulici. Důvodem byla bezpečnost, neboť lidé si stěžovali na to, že někteří cyklisté ulicí jezdí rychle a ohrožují kolemjdoucí,“ uvádí Vondrášek.

Ulicí denně projdou stovky lidí. Je ve své podstatě hlavní spojnicí mezi nádražím a středem města.

„Radnice má nicméně zájem na tom, aby průjezd cyklistů centrem byl zachován,“ pokračuje Vondrášek.

Vedení Kroměříže se tak bude snažit vyjít vstříc oběma dotčeným stranám. Průjezd bude zachován, ale za zvýšených bezpečnostních podmínek, které budou zahrnovat například kontrolu rychlosti cyklistů.

OPATRNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Spolek Kolem KM je však přesvědčen, že spor mezi cyklisty a chodci vyvolává město samotné. Skutečně jsou nepřáteli cyklistů Radní a členové dopravní komise, nebo by měli cyklisté hledat viníky ve vlastních řadách? Pravdou totiž zůstává, že si chodci skutečně na bezohledné chování některých z cyklistů stěžují. Nespokojená je například Marie Gartnerová.

„Jízdu přes Vodní ulici bych zakázala. Stačí, že nám jezdí na chodnících před barákem. A to jedou třeba i tři vedle sebe. Nemají zvonek, nesvítí,“ uvádí postarší Marie Gartnerová.

Z přítomnosti cyklistů ve Vodní ulici je rozhořčená také paní Helena.

„Rozhodně bych Vodní ulici nechala jen pro pěší. Lidé jedoucí na kole jsou bolest všude. Běžně jezdí po chodnících a očekávají, že chodec jim uhne,“ míní Helena.

Renata Rokytová je vůči cyklistům vstřícnější.

„Sama jezdím na kole a vím, že je obtížné přes město projet. Nejlepší by bylo, aby měli cyklisté vlastní objízdnou trasu. Pokud ta možnost není, musí mezi lidmi projíždět opatrně,“ upozorňuje Renata Rokytová.