„Tématem pro letošní ročník byla Svatba, naši školu reprezentovala žákyně 2. ročníku oboru cukrář Lucie Veselá," podotkla za kroměřížskou školu Eva Kočířová.

Soutěžním úkolem bylo přivézt slavnostní dort do hmotnosti 5 kilogramů a současně malý degustační vzorek pro hodnotící komisi, dalším pak bylo v časovém limitu šedesáti minut nazdobit dva kusy perníku a posledním dohotovit modelovaný dezert s pišingrovou náplní.

„Pozvání na letošní ročník soutěže přijal i cukrářský mistr světa Mieczyslaw Chojnowski z Polska, který prováděl ukázky práce s karamelem. Po skončení porota složená z certifikovaných komisařek stanovila vítěze jednotlivých kategorií a také celkového vítěze," dodala Eva Kočířová.

V kategorii Dort skončila kroměřížská žákyně Lucie Veselá na 3. místě, v kategorii zdobení perníku na druhém a v dohotovení dezertu také na druhém místě.

„Předsedkyně poroty Pavlína Berzsiová pak vyhlásila celkového vítěze, kterým se stala právě naše žákyně. Jde opravdu o mimořádný úspěch, za který patří Lucii velká gratulace od celé školy, velké poděkování však náleží její učitelce odborného výcviku Gabriele Hanákové, které Lucku odborně vedla a přípravě na soutěž věnovala mnoho času," upozornila pedagožka.

Kromě diplomů, medaile a poháru od AKC ČR získala kroměřížská žákyně pro školu možnost, že mistr světa z Polska přijede do Kroměříže provést odborné ukázky při práci s karamelem nebo čokoládou.

„Znamená to pak také, že naše škola dostala pozvání k účasti na 6. mistrovství Polska žáků cukrářských škol v rámci Veletrhu Expo Swee, které se koná 24. února ve Varšavě," uzavřela Eva Kočířová.