Cílem projektu s názvem „Dědictví moci, slávy a štědrosti“ byla stavební a restaurátorská obnova vybraných částí areálu Arcibiskupského zámku v Kroměříži, zahrnující nejen obnovu samotného zámku, ale i objektu Mlýnské brány a vodního systému Podzámecké zahrady. Jedná se tak o nejrozsáhlejší obnovu zámku a zahrady za poslední století.

„Nejdůležitější a také finančně nejnáročnější součástí projektu byla obnova krovu střechy. Dále proběhla rozsáhlá modernizace a výrazné rozšíření bezpečnostních systémů zámku – protipožární a bezpečnostní signalizace, kamerového systému, systému monitorování vnitřního klimatu a další – nebo modernizace osvětlení galerie, obnova dřevěných prvků nebo restaurování vybraných prostor zámku včetně Sněmovního sálu,“ shrnul projektový konzultant olomouckého arcibiskupství Štěpán Sittek, který na projekt dohlížel.

Bazilika na Svatém Hostýně. Ilustrační foto.
Na Hostýně otevřou novou cestu. Požehná ji arcibiskup

Součástí obnovy vodního systému Podzámecké zahrady bylo odbahnění všech rybníků a vodotečí v zahradě, nové opevnění břehů v původních historických liniích, obnova regulačních prvků vodního systému či výstavba nových mol.

„U Mlýnské brány bylo nejprve třeba vymístit trafostanici v přízemí, její přítomnost totiž znemožňovala jakékoliv smysluplné využití objektu. Samotná rekonstrukce pak představovala komplexní obnovu objektu počínaje opravou střechy a krovu, přes nové rozvody inženýrských sítí, opravy vnitřních i vnějších omítek, podlah až po restaurování umělecké výzdoby a vybudování nové expozice Muzea arcibiskupské gardy,“ dodal Sittek.

Památky otevřené veřejnosti

Olomoucké arcibiskupství, které zámek převzalo v rámci majetkového narovnání, tak realizací projektu chtělo navázat na odkaz řady olomouckých biskupů a arcibiskupů.

„Mezi vlastnosti církve patří také štědrost, a ta se neprojevuje jen tím, že pomáháme lidem, kteří se dostanou do obtíží. Patří k ní i to, že se dělíme o kulturní a duchovní bohatství, které tvoří součást naší hlavní činnosti hlásat evangelium – a nejsou to jen kostely a jejich krásná výzdoba, ale třeba i výjimečné památky v Kroměříži, zapsané na seznam světového dědictví UNESCO. Už při jejich vzniku se myslelo také na to, aby sloužily veřejnosti: zámecká knihovna tak byla otevřena všem už po svém vzniku na konci 17. století a Podzámecká zahrada takřka dvě století slouží jako veřejný park. Rád proto zvu nejen obyvatele Kroměříže nebo Zlínského kraje, ale všechny lidi, aby se přišli podívat, co se díky projektu a přispění mnoha odborníků podařilo vytvořit,“ uvedl olomoucký arcibiskup Josef Nuzík.

Ilustrační snímek
Školky v Kroměříži letos obdržely 430 přihlášek, přijaly 297 dětí

Největší část z celkových nákladů ve výši 245,7 milionů korun byla poskytnuta z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu.

„Jsem rád, že olomoucké arcibiskupství skvěle využilo prostředky Evropské unie k rozsáhlému projektu obnovy Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Jedná se o největší památkovou obnovu z Integrovaného regionálního operačního programu na Moravě, celkově projekt získal dotaci 220 milionů korun z Evropské unie a státního rozpočtu. Této barokní památce, která je na seznamu UNESCO, přeji mnoho nadšených návštěvníků,” řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Podle Blanky Hronovské z královéhradecké pobočky Centra pro regionální rozvoj, které o projekty IROP zaměřené na památky pečuje, jde o třetí nejvíce podpořený projekt z IROP ve Zlínském kraji. „Co do výše podpory je na třetí příčce také celá oblast kultury a cestovního ruchu. Z regionálních operačních programů už do kraje přiteklo přes 1,5 miliardy korun, které se investovaly do revitalizace památek i nových projektů v kultuře a turismu,“ zmínila.

Skvost kraje i města

Částkou přesahující dva miliony korun přispěl k projektu také Zlínský kraj. Průběžné fungování zámku a zahrady umožňuje také spolupráce s vedením města Kroměříže. „Arcibiskupský zámek je skvostem, na který jsme my Kroměřížané právem hrdí. Spolu s Podzámeckou zahradou jde o lákadla, díky kterým do našeho města každoročně přijíždí řada turistů. Chtěl bych ocenit úsilí, s jakým se olomoucké arcibiskupství jako vlastník o obě tyto památky stará,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Nové expozice

Dokončený projekt nyní lidem nabídne řadu novinek. „Díky výstupům projektu zveme návštěvníky na nově zpřístupněné části památky a sbírek – Via magnifica se zámeckou obrazárnou ve druhém patře nebo do klenotnice ve věži. Projekt výrazně zvýšil návštěvnickou atraktivitu naší památky,“ připomněl ředitel Správy Arcibiskupského zámku a zahrad Jiří Uhlíř.

Arcibiskupský zámek přitom nezpřístupňuje veřejnosti jen historické sály, ale také bohaté umělecké sbírky. Jejich odbornou správu a prezentaci Muzeum zajišťuje Arcidiecézní muzeum, součást Muzea umění Olomouc.

Happening ZŠ U Sýpek představil Bedřicha Smetanu a jeden z živlů.
Happening ZŠ U Sýpek představil Bedřicha Smetanu a jeden z živlů

„Čerstvě dokončené stavební a instalační úpravy zhmotňují velkorysou vizi postupné rehabilitace zámeckého areálu, které se rodila v předchozích letech ve vzájemné spolupráci Arcibiskupství olomouckého, Muzea umění Olomouc a architektonického studia Transat architekti. Výsledkem těchto snah je zcela unikátní kombinace různorodých prohlídkových okruhů, které návštěvníkovi představí architektonický vývoj Arcibiskupského zámku, bohatství uměleckých sbírek a také společenský život, který zde po mnoho staletí probíhal,“ zdůraznil ředitel Muzea umění Ondřej Zatloukal.