Oproti minulým zimám jim Technické služby Zlín (TS Zlín) nahoru na kopec nepostavily žluté bedny se zimní posypovou směsí na zledovatělé komunikace. A nejsou sami, těchto beden ve městě výrazně ubylo. Důvodem jsou prý úsporná opatření.

„Sice je to dvakrát, třikrát za zimu, kdy napadne sníh nebo je ledovka. Byli jsme zvyklí si ji sami posypat, abychom měli šanci se dostat do práce, do školy, jenomže letos vyvezly „techničky“ bednu tak do třetiny kopce na kterém bydlíme a dál už ne.

Jestli tím vyřešili nedostatek peněz že tam nedali nádoby vůbec, tak to je podle mne rezignace na údržbu a to je průšvih. Protože kdyby tam měla jet sanitka, tak nemá šanci se tam vůbec dostat. Věřím tomu, že nejsme jediní, myslím, že když řekli, že snížili počet nádob o polovinu, tak asi všude,“ míní nespokojený obyvatel Zlína Jiří Linka.

Jiný názor má však ředitel TS Zlín Jakub Černoch.

„Zimní údržbu budou zajišťovat Technické služby Zlín na stejné úrovni, jako v minulé zimní sezoně. Pořizujeme nové stroje, jak výkonnější pro údržbu okrajových místních částí, tak menší chodníkové sypače pro efektivnější udržování chodníků,“ uvedl ředitel organizace. Podle něj v TS Zlín hledají možnosti snižování nákladů.

„Vždy ale tak, aby nebyly omezeny nezbytné služby. To je případ beden s posypovým materiálem, které jsou rozmístěny v místech, kde by mohly vznikat nebezpečné situace. Zohledněna je doprava a zvýšený pohyb osob. Vždy se ale jedná o komunikace či chodníky, které jsou udržovány podle Operačního plánu zimní údržby,“ zdůraznil Černoch s tím, že je tak posypový materiál v bednách distribuován nad rámec běžné zimní údržby.

„Tento materiál slouží pouze k okamžitému řešení lokální závady ve sjízdnosti, nebo schůdnosti. Celkem tak pracovníci Technických služeb Zlín, i po vyhodnocení umístění a redukci počtu, rozmístili 386 beden s posypem, které budeme průběžně doplňovat,“ slíbil za TS Zlín Jakub Černoch.

Podle zlínské radnice mělo loňskou zimní sezónu 19-20 Statutární město Zlín (SMZ) schváleno 16,8 milionu korun. Pro letošní zimní období 2020/2021 bylo schváleno 15,5 milionu korun.

Proč došlo k úsporným opatřením i pro TS Zlín, vysvětlil mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer. „Úspory si vynutila covidová pandemie.

„Město Zlín v letošním roce z důvodu nepředvídatelných výdajů ve vztahu k pandemii COVID-19 bylo nuceno upravovat rozpočet, a to z důvodu vývoje příjmů veřejných rozpočtů místních samospráv. Letos v srpnu Rada města Zlína rozhodla o nutnosti snížit finanční výdaje mimo jiné také na zimní údržbu,“ uvedl Melzer s tím, že byl tento návrh byl projednán a odsouhlasen pracovní skupinou zimní údržby „Dopravní komisí“ složenou z odborníků.

„Mechanická údržba chodníků a komunikací zůstala zachována,“ zdůraznil mluvčí města.

Komunikace i chodníky jsou ve Zlíně rozděleny do pořadí I-IV dle důležitosti, záleží zda se jedná o trasy MHD, příjezdy k objektům IZS a nemocnicím, důležité obslužné komunikace, centrum města atd.

Na tomto základě jsou poté stanovené lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti:

• I.pořadí – chemický posyp do 4 hodin
• II.pořadí – chemický posyp do 12 hodin
• III.pořadí – posyp interním materiálem, až po ošetření komunikací v I. a II. pořadí, nejpozději do 48 hodin od výjezdu posypových mechanizmů.
• IV.pořadí – jedná se o ruční úklid problematického úseku

Operační plán zimní údržby je dostupný k nahlédnutí na webových stránkách Technických služeb Zlín, v sekci Pro veřejnost – Zimní údržba: https://mapy.topos.cz/gmsclient/?v=tszlin.

Jak vypadá péče o komunikace v celém kraji? A mají krajští silničáři omezené náklady na zimní údržbu jako ve Zlíně?

Podle mluvčího organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) Vojtěcha Cekoty, jsou náklady na zimní údržbu krajských silnic (II. a III. třídy) velmi proměnlivé a závislé na skutečném průběhu počasí během zimní sezony.

„ŘSZK plánuje na zimní údržbu silnic každoročně částku kolem 90 milionů korun. Pokud je zima mírnější a náklady jsou nižší, využívají se prostředky na jiné práce při údržbě silnic. Naopak pokud je zima, která vyžaduje častější a náročnější zásahy techniky zimní údržby silnic, nákladnější, musí se rozdíl dofinancovat na úkor letních prací nebo se hledají dodatečné zdroje na úrovni Zlínského kraje. Dle informací mluvčího ŘSZK bývají největší náklady na zimní údržbu vykazovány zpravidla v okrese Vsetín.

„Pro zimní údržbu silnic jsou náročnější silnice ve větších nadmořských výškách. Úsekem, který se v zimě obtížněji udržuje nebo kde mohou častěji vznikat problémy, je například stoupání silnice v lese od Luhačovické přehrady směrem na Petrůvku. V blízkosti obce Petrůvka proto silničáři už před několika lety instalovali automatickou meteostanici, která informuje dispečera zimní údržby o aktuálním počasí v této lokalitě a může urychlit případný výjezd sypače,“ zmínil Vojtěch Cekota.