Slavnostní otevření moderních učeben uvedl samozřejmě osobně ředitel Bronislav Fuksa.

„Naše škola dlouhodobě zabezpečuje výuku v technických oborech nejenom pro okres Kroměříž, ale pro celý region. Velmi si vážím toho, že zřizovatel podporuje rozvoj technických oborů, modernizaci vybavení svých středních škol, tak, abychom firmám mohli předávat hotové odborníky, které pro rozvoj svých firem velice potřebují," zhodnotil ředitel COPT.

Otevření se zúčastnil i hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, který projekt zhodnotil jako zkvalitnění podmínek pro výuku, ale samozřejmě i určité zatraktivnění pro potenciální budoucí studenty.

„Naší povinností je reagovat na potřeby praxe a praxe jednoznačně volá pro absolventech technických oborů, kteří chybí. Hledáme proto všechny možné cesty, jak oslovit rodiče i děti, dnes je totiž ten chléb v technických oborech, kde jsou atraktivní pozice a výdělek mnohdy převyšuje republikový průměr," řekl hejtman.

Základnímu školství podle něj také dnes chybějí dílny, a děti si tak nemají možnost ověřit, jestli vlastníma rukama něco dovedou a nemají pak ani radost z toho, že se jim třeba něco podařilo vytvořit.

„Proto jsou i třeba právě na COPT v Kroměříži takzvané otevřené dílny, kde mají žáci základních škol možnost si nahradit to, co jim jejich škola nenabízí," dodal Stanislav Mišák.

Novinky ve strojírenském centru se týkaly výuky počítačově řízeného obrábění, 3D tisku nebo automatizace, které podle manažera projektu Jaroslava Smoly dávají možnost připravit ze žáků prvotřídní odborníky.

„Například u CNC strojů je rozdíl jednoznačný. Předtím jsme měli malé stroje, které by se vešly na stů,l a u toho nějaký starý počítač. Dnes je vše moderní, s ovládacím panelem a obráběcím strojem, se kterými se můžeme setkat ve velkých firmách a mají třeba metr a půl. Naprogramuje se a pozoruje, jak se obrobek na základě zadaného programu dělá, to jsme předtím neměli," podotkl manažer projektu a dalšího vzdělávání ze střední školy COPT Jaroslav Smola.

Změny nastaly například v mechatronické laboratoři, kde měla škola staré panely.

„Vývoj jde hodně dopředu, obzvlášť právě ve strojírenství, a tak se mohou žáci učit to, co je na trhu práce potřeba," míní manažer.

Jedním z nových prvků je například i 3D tiskárna, která funguje tak, že se do prostoru vstřikuje hmota, která vzniká tavením, a nakonec je z ní tvrdý plast. Studenti už si zkoušeli udělat třeba malou Eiffelovu věž.

„Po tenkých vrstvách stavíte na základě 3D modelu, který z počítače tiskárně pošlete. V rámci strojírenství se dá využít především na tvorbu návrhu. Pokud je totiž potřeba udělat kovový díl, udělá se první z plastu, a model se tak může ještě korigovat před finálním zhotovením," vysvětlil Jaroslav Smola.

V učebnách se už odborný výcvik konal krátce před slavnostním otevřením.

„Studenti se na učebny těšili. Věřím, že je to baví. Mají i dobré výsledky na různých odborných soutěžích. Zájem je ruku v ruce propojen s vybavením. Roste totiž pak chuť zapojit se a udělat něco i třeba nad rámec výuky," uzavřel manažer projektu.