Deník pro vás zjistí, jak se s problémy hodlají poprat zástupci kandidujících stran. Který problém považujete za největší, o tom rozhodněte v anketě.

O návrh řešení požádáme lídry kandidujících stran.