Vzdělávacímu zařízení se tak tento měsíc konečně podařilo získat nemovitost, o kterou řadu let usilovalo.

„Jsem moc ráda, že je škola naše. Myslím si, že to byl hezký dárek, kterým jsme mohli začít letošní školní rok. Získání budovy nás stálo moc času. Její vlastnictví nese s sebou také ale hodně starostí. Jak bude teď škola vypadat, už záleží jen na nás,“ neskrývá radost ředitelka Církevní základní školy v Kroměříži Olga Loučková.

Dům s pozemkem na Velkém náměstí na školu převedl bezúplatně tento měsíc Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

„Organizační složky státu ani ministerstvo kultury neprojevily o nemovitost zájem. Proto mohla být převedena na Církevní základní školu, která objekt už i dříve užívala,“ potvrdila nedávný převod Jana Rennerová z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

S budovou školy v hodnotě více než jeden a půl milionu korun má ředitelka do budoucna velké plány. Ty se týkají samozřejmě hlavně interních úprav.

„Kromě fasády máme v plánu udělat ve škole novou elektroinstalaci. Bude to sice velký zásah, ale je potřeba. Chtěla jsem tam zřídit počítačovou učebnu, ale v dané místnosti není zásuvka, na chodbách jen jedna. Také potřebujeme nutně opravit podlahy,“ přiblížila Loučková.

V objektu na Velkém náměstí je nyní pět učeben, družina, kuchyňka a menší tělocvična.

„Působí tam jen první stupeň s devadesáti žáky. Druhý je v prostorech Arcibiskupského gymnázia,“ poznamenala ředitelka.

Cesta ke vlastnictví školy, která má statut školské právnické osoby a jejímž zřizovatelem je nyní Arcibiskupství olomoucké, nebyla jednoduchá. „Od zřízení školy v roce 1994 se majitel změnil třikrát. Nakonec se jím stal Úřad pro zastupování státu. Trvalo opravdu několik let, než je škola naše, za což jsme opravdu rádi, stejně jako rodiče našich dětí. Máme jistotu, že v příštích letech budeme vzdělávat děti pod vlastní střechou, což je i jedna z podmínek bezúplatného převodu,“ uzavřela Loučková.