Květná zahrada odnepaměti patřila k zámku a Podzámecké zahradě, obě tyto památky se přitom po letech vracejí zpět do rukou církve. Dělení unikátního komplexu považuje arcibiskupství za nelogické. Jestli žalobu skutečně podá, nebo ne, se zatím nerozhodla.

Květná zahrada je od roku 1998 je spolu se zámkem a Podzámeckou zahranou zapsaná na seznamu UNESCO. Arcibiskupství požádalo o její navrácení v rámci takzvaných církevních restitucí, stejně tak usilovalo i o zámek, Podzámeckou zahradu a další historický majetek zabavený za komunistického režimu. Že v případě Květné zahrady neuspělo, bylo překvapením.

„Z našeho pohledu je to trochu nelogické. Ve všech historických dokumentech, i za doby komunismu, kdy nám byly majetky zabaveny, se nepopírají funkční souvislosti, ale naopak se bere za to, že zámek, Podzámecká zahrada a Květná zahrada i další objekty, Mincovna a Knížecí dům, k sobě patří," upozornil mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka.

Stát při rozhodování o vydání kroměřížského zámku dlouho prověřoval, zda přilehlá Podzámecká a nedaleká Květná zahrada vždy patřily k zámku. V případě Květné zahrady se však ukázala jako zásadní problém provázanost historického areálu s novostavbami.

„Ty nelze vyčlenit a podle zákona o takzvaných církevních restitucích nesmějí být vydány," vysvětlovala tehdy mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ) Simona Juračková, proč arcibiskupství s výzvou neuspělo.

Jedinou možností, jak církev může získat zahradu zpět, je případná soudní bitva. Muselo by podat žalobu a vyhrát spor o unikátní prostor, který před dvěma lety prošel rekonstrukcí za 330 milionů korun. Jestli na to nakonec dojde, nebo ne, zatím rozhodnuto nebylo.

„Není to jednoduchá záležitost. Je potřeba vše důkladně zvážit. Zatím proto nelze říct, zda k soudu půjdeme, nebo ne," reagoval mluvčí arcibiskupství.

Prioritou je pro církev dotažení smluv s NPÚ o předání kroměřížského zámku s unikátní obrazárnou a dalšího majetku, o jehož vydání bylo rozhodnuto před více než rokem, do dlouhodobého užívání NPÚ. Oba partneři měsíce dojednávali podmínky další spolupráce po změně majitele.

„Velmi nám záleží na tom, aby spolupráce fungovala dobře a návštěvníci byli spokojeni minimálně tak, jako doposud," poznamenal Jiří Gračka.

Smlouvy už podle něj mají definitivní podobu a čekají na schválení ministerstvem kultury. „A jinde, kde je potřeba. Již nepředpokládáme žádné průtahy a doufáme, že počátkem příštího roku by bylo možné vše předat," uzavřel mluvčí.

Arcibiskupství, kterému nikdy nepřestal patřit zámecký inventář, už dříve ujistilo, že turisté se změnou vlastníka nepocítí žádné změny a pokud, pak jedině k lepšímu. Jen do kroměřížské zámecké obrazárny proudí ročně tisíce turistů obdivovat plátna tak slavných autorů, jakými jsou Tizian, van Dyck či Cranach.

DANIELA TAUBEROVÁ