Na základě takzvané smlouvy o služebnosti se o oba objekty nadále stará bezplatně Národní památkový ústav (NPÚ) jako řádný hospodář, arcibiskupství má na svých bedrech opravy většího charakteru. Platnost smlouvy vyprší 25. února 2020.

Na prodloužení spolupráce se letos NPÚ a Arcibiskupství Olomoucké nedohodlo. Katolická církev tedy od února přebírá zámek a Podzámeckou zahradu pod svou správu.

Tím, kdo odmítl pokračovat ve spolupráci, bylo NPÚ. Podle mluvčí NPÚ Jany Hartmanové je hlavním důvodem finanční náročnost.

„S ohledem na finanční náročnost provozu zámeckého areálu nám zákon ani statut v současné době neumožňují pokračovat ve smlouvě o služebnosti,“ uvedla Jana Hartmanová.

„Jsme přesvědčeni, že změna nijak neovlivní péči o tyto památky ani jejich prezentaci navenek,“ míní Hartmanová.

Stejného názoru je i Arcibiskupství olomoucké. Potvrdil to mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka.

„Vůle ke spolupráci na naší straně je. Její konkrétní podoba ovšem bude známa až ve chvíli, kdy skutečně dojde k předání správy,“ řekl Gračka.

Případná, byť nepsaná spolupráce, mezi NPÚ a arcibiskupstvím je nutná. Kroměřížské památky – zámek, Podzámecká a Květná zahrada jsou od roku 1998 zapsané na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Navzájem si pomáhají, mají propojené turistické trasy, výhodnější vstupné. Památky však mají dva rozdílné vlastníky. Zámek a Podzámecká zahrada je v majetku církve, Květná pak stále v rukou státu (soudní spor o navrácení Květné zahrady v rámci církevních restitucí stále běží, pozn. redakce).

Dlouholetá spolupráce

Doposud, když se o všechny památky staralo NPÚ, žádný problém nenastal. Jiří Gračka tvrdí, že se není čeho obávat ani do budoucna.

„Chceme zámek a zahradu spravovat pro dobro návštěvníků a vzhledem k provázanosti s Květnou zahradou hodláme usilovat o spolupráci se všemi subjekty. V Kroměříži za sebou máme už desítky let fungující spolupráce mezi arcibiskupstvím, které vždy bylo vlastníkem zámeckého inventáře, a památkáři. Vždy jsme se domluvit dokázali,“ zdůrazňuje Gračka.

Nový kastelán

Pro širokou veřejnost by se tedy nic změnit nemělo.

„Žádné změny v provozu neplánujeme,“ deklaruje Jiří Gračka. Změny však, alespoň z pohledu nového zaměstnavatele, nastanou v týmu pracovníků spravujících zámek a zahradu.

„Většina zaměstnanců přechází od NPÚ pod arcibiskupství a bude nadále pracovat na správě zámku, ostatní se rozhodli zůstat pod stávajícím zaměstnavatelem a zajištění vhodné pozice je tak na NPÚ,“ uvedl mluvčí Jiří Gračka. Arcibiskupství také vypsalo výběrové řízení na nového kastelána.

„Současný kastelán Martin Krčma neodchází. Chceme trochu přerozdělit pravomoci a náplň činnosti. I nadále bude Martin Krčma styčnou osobou pro zámek a zahradu. Nově by však měl přibýt i kastelán, který se bude starat jen o zámek,“ řekl ke změně Gračka.