Na speciálním webu věnovaném chytrým technologiím jsou i informace o stavu ovzduší, počasí a o průjezdnosti křižovatek a také zde občané i návštěvníci města mohou sledovat aktuální dění na webových kamerách,“ řekl místostarosta Vratislav Krejčíř s tím, že na interaktivní mapě na Velkém náměstí řidič například zjistí, zda a kde přesně je volné parkovací místo.

„Cestující MHD zase díky interaktivní mapě přesně uvidí, kde se nachází autobus MHD, kterým chce jet, jaké má případně zpoždění a kde je nejbližší zastávka daného spoje,“ popsal Krejčíř.

V části nazvané „Měření ovzduší“ pak lidé najdou informace o aktuálních koncentracích škodlivin z několika měřících stanic umístěných ve městě. Informace získané při sledování průjezdnosti křižovatek město podle Krejčíře využije při návrhu a při přípravě následných opatření pro zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v Kroměříži.

Město už dříve zavedlo aplikaci Munipolis se systémem Mobilní Rozhlas, jejímž prostřednictvím rozesílá občanům e-maily s informacemi z radnice a kde lidé také mohou hlásit závady na městském majetku.

Radnice začala využívat i CityVizor, webovou aplikaci sloužící jako nástroj pro transparentní hospodaření měst a obcí, která nahradila předchozí rozklikávací rozpočet.