Stavba bude vzhledem ke svému rozsahu délkově rozdělena do tří úseků a na několik pracovních míst. Práce budou probíhat vždy pouze na polovině silnice, v úseku dlouhém maximálně patnáct set metrů, doprava bude řízena kyvadlově mobilní semaforovou soupravou,“ upřesnil Jaroslav Šenkyřík, vedoucí dopravně správního odboru radnice v nedaleké Bystřici pod Hostýnem.

Stávající most blízko chatové oblasti Valašky bude podle něj uzavřen a zrušen, doprava povede po provizorním přemostění v blízkosti mostu. Autobusové zastávky zůstávají na původních místech a budou obslouženy pro nákladní auta bude připravena objízdná trasa přes Holešov, Fryšták, Kašavu a Držkovou. Všichni účastníci provozu a zejména řidiči by měli pozorně sledovat dopravní značení a řídit se jím, zvláště v letních měsících se v úseku totiž často vyskytují cyklisté a chodci,“ dodal Jaroslav Šenkyřík.