Letos by se tak měla realizovat 3. etapa restaurátorských prací v 1. patře severního křídla hlavní budovy. Své obnovy se dočkají dochované uměleckořemeslné dřevěné konstrukce ve velké výstavní místnosti, která se nachází nalevo od svátečního oválného sálu. Navrhované interiérové zásahy jsou koncipovány podle restaurátorského záměru.

„Jejich cílem je odstranit defekty dřevěných prvků vzniklé přirozeným stárnutím i nevyhovujícími povrchovými úpravami, a to zejména druhotnými nátěry, které navíc nekorespondují s barevnou koncepcí prostor,“ objasňuje Kateřina Škarpichová z oddělení strategického plánování a projektového řízení bystřické radnice.

Tímto chtějí zachovat reprezentativní charakter prostor využívaných na zámku pro kulturně-společenské účely města. Práce provede na základě smlouvy o dílo brněnská společnost TABERNÁKL, s. r. o. Začít by měla na konci léta v měsíci srpnu. Hotové by měli mít pak v listopadu tohoto roku. Celková investice do těchto oprav vychází na 510 207 korun.