Do konce letošního roku nechají zprovoznit plně funkční sběrný dvůr. „Myslím si, že po letech absence tohoto objektu ve městě je to dobrá zpráva,“ pochvaluje si starosta Radovan Macháček.

Nový sběrný dvůr naváže na sklad nebezpečných odpadů. „Ten je umístěný v objektu takzvané cikorky a kromě skladových ploch je na něm i nezbytné sociální zázemí obsluhy,“ nastínil starosta.

Vlastní sběrný místo bude tvořit zpevněná plocha velká třicet krát třicet metrů, kterou bude od okolí oddělovat oplocení. Na ploše bude stát sedmnáct kontejnerů určených pro odpad, se kterým obyvatelé města i místní části museli často jezdit do jiných měst a platit tam za jeho složení poplatky, což je v Chropyni nečeká.

Mezi odpad, který můžou chropyňští ve sběrném dvoře složit, patří zemina, beton, cihly, dřevo, směsný komunální odpad, jiný biologicky nerozložitelný odpad, pneumatiky, plasty, sklo, izolační materiál, kovy a textil. „Předpokládaný roční odběr je tři sta tun ostatních odpadů a patnáct tun nebezpečných odpadů,“ upřesnil Macháček.

A kde vzali zastupitelé na realizaci tolik potřebného místa peníze? „Využili jsme možnost a podali si žádost o podporu financování z fondů Evropské unie (EU). Administrativa, která musí splňovat nejpřísnější kritéria EU, je časově i profesně velmi náročná,“ podotkl starosta.

Podle něj se však týmová práce zastupitelů vyplatila. „V září loňského roku jsme podali první žádost do operačního programu Životní prostředí – prioritní osy Zkvalitnění nakládání s odpady. Výsledkem je přiznaná dotace ve výši pěti milionů korun. Jsou to první evropské peníze, které se nám podařilo vyřídit,“ poznamenal starosta.

Lidé žijící v Chropyni nebo v Plešovci sběrný dvůr přivítali. „Bude to pro nás velká výhoda. Dřív jsme nevěděli, kam s takovým odpadem. Navíc to pro nás bude i šetrnější, protože nebudeme muset platit poplatky a navíc ušetříme za naftu a za benzin, když s tím nebudeme muset nikam jezdit,“ pochvaluje si Danuše Antošová z Chropyně.

Stejný názor sdílí i tamní obyvatel Josef Otáhal. „Je to rozhodně dobrý nápad. Kdysi jsem taky potřeboval odvézt nějaký odpad a místo pro něj jsem sehnal až přes kamaráda,“ dodal.