Kroměřížské společnosti Vodovody a Kanalizace stále zůstávají jako památka na ohnivou katastrofu dvě nádrže kontaminované vody, která byla použita k hašení. Ekologicky ji zlikvidovat totiž není nic jednoduchého.

„Většina vody je stále v uskladňovacích nádržích kalu o objemu celkem 1600 metrů krychlových,“ vyčíslil množství výrobně technický náměstek společnosti Vodovody a kanalizace (VaK) Petr Vedra.

Na základě stanoviska České inspekce životního prostředí z Brna a kroměřížského vodoprávního úřadu bylo rozhodnuto o postupné likvidaci znečištěné vody přes čističku odpadních vod v Chropyni.

„Funguje to tak že v ředícím poměru větším než 1:10 je odpadní voda dávkována do čistírny v malém množství, se kterým si čistička poradí. Nyní se vyprazdňuje z první nádrže asi patnáct centimetrů denně. Nádrže jsou dvě a mají čtyři metry na výšku,“ objasnil Vedra. Odtok vody z každé nádoby bude podle něj trvat asi měsíc.

„Přesně jsme tedy právě v druhé třetině první nádrže,“ komentoval náměstek. Větší problém prý ale nastane s druhou nádobou. Ta je totiž více kontaminována škodlivinami.

„Vodu odpouštíme postupně z jednotlivých úrovní. Nyní zkoušíme pomocí flokulantů zvýšit sedimentační schopnost kontaminované vody tak , aby bylo možno odčerpat tuto teoreticky o něco čistší vodu přes čističku odpadních vod. Spodní nejkoncentrovanější sediment potom zlikvidujeme jiným způsobem. Jak, to se ale zjistí, až opětovně odebereme vzorky. Je to velmi složité,“ konstatoval Vedra.

Tento krok je ale podle něj mnohem šetrnější, než kdyby byla voda odvážena do spalovny. Také cena zvolené likvidace je výrazně nižší. „Jen spalování odhaduji na šest milionů a jelikož vodu by muselo transportovat více než sto šedesát cisteren, i doprava by se vyšplhala asi možná až k milionu,“ míní Vedra.

Zde se také nabízí otázka, kdo by tyto náklady kryl. „Budeme je samozřejmě vymáhat po viníkovi, už jsme k tomu podnikli příslušné kroky,“ potvrdil včera Vedra. Částka bude známa ale až po dokončení likvidačního procesu, pravděpodobně koncem června.

A problém s likvidací kontaminované vody není jediný. „Další vznikl v tom, že bylo zasaženo plynnými emisemi z požáru prameniště, ze kterého pije vodu celé Kroměřížsko. Zasaženo bylo totiž jímací území pitné vody vodního zdroje Plešovec a Břestský les,“ uvedl náměstek.

Ubezpečil, že voda je neustále kontrolována, ale transport látek ke studním může trvat desítky dní. Důvod k panice však prý zatím není. „Nepředpokládáme, že by si s případnými škodlivinami půdní horizont neporadil. Kouř ale šel také na Hulín a Břest a i tam se samozřejmě nachází prameniště,“ doplnil Vedra.

Nejen Vak likviduje následky požáru Remivy. Ve snaze dát lidem co nejvíce informací už město nechalo zkontrolovat zeminu nebo mléko. Na řadu přišla i vejce nebo králík.

A výsledky dopadly dobře. Včera je obyvatelům Chropyně přednesli dva zástupci krajské hygienické stanice a vedoucí oddělení ovzduší Zdravotního ústavu v Ostravě Jiří Bílek. „Ubezpečil, že hodnoty u vejce i králíka byly v pořádku,“ potvrdila včera večer Deníku místostarostka.

Některé z přítomných to ale prý moc neuspokojilo a nedopustili si několik pochybovačných poznámek „Celkově ale schůzka proběhla v poklidu,“ uzavřela Sigmundová.