„Chráněné bydlení je určeno osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, potřebují pomoc jiné osoby, ale nevyžadují ji 24 hodin denně. Tato forma bydlení umožňuje lidem se zdravotním postižením žít běžným způsobem života s potřebnou mírou podpory, bez níž se neobejdou,“ uvedla radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

Zlínskému kraji se daří budovat chráněná bydlení v různých částech kraje, v Morkovicích se jedná o pronájem dvou obytných podlaží na Nádražní ulici.

„Je zde k dispozici celkem sedm pokojů, dvě kuchyně, koupelny a toalety. Nachází se zde také zázemí pro personál. Prostory budou aktuálně využívat čtyři ženy a tři muži,“ doplnila radní Michaela Blahová.

Sociální služby Uherské Hradiště zřizované Zlínským krajem se dohodly s majitelem domu, v němž se chráněné bydlení nachází, na desetiletém pronájmu. Výše měsíčního nájemného byla stanovena na 22 tisíc korun.